Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker

Viderebringer orientering fra Tromsø kommune, se tekst under: Vi ønsker at utviklingslagene viser til vedlagte annonsen og sender ut vårt budskap i forhold til annonsen til sine medlemmer snarest, vårt budskap med teksten under i kursiv. Det flere uklarheter og direkte feil i annonsen.   «Tromsø kommune, Vann og avløp vil med dette klargjøre og … Mer Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker