Styret

Navn Rolle i styret 2023 E-post (privat)
Arnfinn Vekve Leder arnfinn.vekve@gmail.com
Anna Bergheim Styremedlem/nestleder annabergheim@gmail.com
Åshild Lingrasmo Styremedlem aa_lingrasmo2@hotmail.com
Vegard Kjeldsen Styremedlem vegard.kjeldsen@hotmail.com
Malene B. Johansen Styremedlem malene.bruvold@gmail.com

 

Postadresse: Breivikeidet utviklingslag,  c/o Arnfinn Vekve, Breivikeidvegen 962, 9027 Ramfjordbotn

Epost adresse: breivikeidetutviklingslag@hotmail.com

Reklame