Årsmøteinnkalling 18.02.21 kl19.00

Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte   torsdag 18. februar 2021 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus   Saker som ønskes behandlet på årsmøtetmå være styret i hende innen:  16.02.2021 Epost: breivikeidetutviklingslag@hotmail.com Årsberetning vil bli lagt ut her, og på møtet. Velkommen!

Reklame

Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker

Viderebringer orientering fra Tromsø kommune, se tekst under: Vi ønsker at utviklingslagene viser til vedlagte annonsen og sender ut vårt budskap i forhold til annonsen til sine medlemmer snarest, vårt budskap med teksten under i kursiv. Det flere uklarheter og direkte feil i annonsen.   «Tromsø kommune, Vann og avløp vil med dette klargjøre og … Mer Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker