Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker

Viderebringer orientering fra Tromsø kommune, se tekst under: Vi ønsker at utviklingslagene viser til vedlagte annonsen og sender ut vårt budskap i forhold til annonsen til sine medlemmer snarest, vårt budskap med teksten under i kursiv. Det flere uklarheter og direkte feil i annonsen.   «Tromsø kommune, Vann og avløp vil med dette klargjøre og … Mer Korrigering i annonse fra Tromsø kommune angående slamavskillere/septiktanker

Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte onsdag 14. februar 2018 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 13.02.2018 Velkommen! Årsmøte Breivikeidet Utviklingslag 14.februar 2018 Saksliste: Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen. Sak 2. Godkjenning av innkalling. Sak 3. Årsmelding. Sak 4. Revidert regnskap Sak 5. Innkommende saker. . ( Andre saker som fremmes av … Mer Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte onsdag 14. februar 2018 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus