Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte onsdag 14. februar 2018 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 13.02.2018 Velkommen! Årsmøte Breivikeidet Utviklingslag 14.februar 2018 Saksliste: Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen. Sak 2. Godkjenning av innkalling. Sak 3. Årsmelding. Sak 4. Revidert regnskap Sak 5. Innkommende saker. . ( Andre saker som fremmes av … Mer Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte onsdag 14. februar 2018 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus

Reklame